FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU)

vyplňte a zašlite tento formulár v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy    

 

Predávajúci                                                                   

Mgr. Lenka Marušinová
Šašová 24
086 12  Kurima
Slovensko
Telefón: 0917 284 966
E-mail: eshop@poddekou.sk

 

 Kupujúci

Číslo faktúry
 
Meno
 
Priezvisko
 
Adresa
 
Mesto
 
PSČ
    
Telefón
 
E-mail
                                                            
vyberte len jednu z možností variantu A alebo B
 
  1. A) VÝMENA TOVARU
Vraciam tovar: (názov tovaru)…………………………………………….
Žiadam tovar: (názov tovaru)……………………………………………..
 
  1. B) VRÁTENIE TOVARU
Za nasledovný tovar požadujem vrátenie peňazí: (názov tovaru)……………………………………….
Na bankový účet: (číslo účtu/kód banky, resp. IBAN)………………………………………………………
Priestor pre Vaše poznámky:………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
V……………… dňa…………………
                                                                            Vlastnoručný podpis………………………………