Kontaktujte nás

 Šašová 24, 086 12  Kurima, Slovensko
0917 284 966
eshop@poddekou.sk

 

 

Mgr. Lenka Marušinová
IČO: 47 966 742
DIČ: 1081041742
nie sme platcami DPH

Banka: Tatra banka
Číslo účtu: 2942462005 /1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 4246 2005

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov                       od 5. novembra 2014

Číslo živnostenského registra 760-17983

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove                 pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1