ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak ste sa rozhodli tovar vrátiť a požadujete vrátenie kúpnej ceny, máte na to nárok podľa zákona č.102/2014  Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Môžete tak urobiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

VÝMENA TOVARU

Pokiaľ sa rozhodnete pre výmenu, dodržujte tieto podmienky:

 • tovar nám zašlite najneskôr 14. deň po prevzatí zásielky,
 • tovar musí byť kompletný, nepoškodený, nepoužitý, opatrený visačkami v originálnom obale (v opačnom prípade nebude vymenený),
 • k zásielke priložte originál dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený sprievodný formulár, ktorý nájdete nižšie,
 • vo formulári uveďte požadovaný tovar, za ktorý chcete už prijatý tovar vymeniť,
 • tovar odporúčame poslať doporučene a ako poistenú zásielku,
 • tovar nezasielajte na dobierku /neprevezmeme ho/,
 • náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci,
 • tovar prosím zašlite na adresu: Mgr. Martina Marušinová, Šašová 24, 086 12 Kurima,
 • tovar, ktorý ste uviedli vo formulári, Vám obratom pošleme na Vašu adresu,
 • v prípade rozdielu ceny vráteného a nového tovaru zaplatíte nedoplatok ( na dobierku / prevodom na účet) alebo Vám bude preplatok vrátený na bankový účet.
 

VRÁTENIE TOVARU

Pokiaľ sa rozhodnete pre vrátenie tovaru, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

 • tovar nám zašlite najneskôr 14. deň po prevzatí zásielky,
 • tovar musí byť kompletný, nepoškodený, nepoužitý, opatrený visačkami v originálnom obale,
 • spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru,
 • právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovar, ktorý bol zhotovený „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky,
 • k zásielke priložte originál dokladu o kúpe (faktúra) a vyplnený sprievodný formulár, ktorý nájdete nižšie,
 • vo formulári uveďte číslo účtu, kam máme finančné prostriedky vrátiť,
 • tovar zašlite na adresu: Mgr. Martina Marušinová, Šašová 24, 086 12 Kurima,
 • tovar odporúčame poslať doporučene a ako poistenú zásielku,
 • tovar neposielajte na dobierku, v takomto prípade ho neprevezmeme a bude Vám doručený späť,
 • náklady na vrátenie tovaru (poštovné) k nám znášate Vy,
 • celú sumu, ktorú ste za tovar zaplatili Vám vrátime na Váš bankový účet do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vyplneného formulára odstúpenie od zmluvy a vráteného tovaru.

Podrobné informácie k odstúpeniu od zmluvy nájdete v našich obchodných podmienkach.

Formulár na výmenu a vrátenie tovaru nájdete TU

„Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy,
v ktorom budú vyššie spomínané informácie.
Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.
Viac informácií Vám poskytneme na tel. 0902 684 843 alebo nám môžete napísať e-mail na eshop@poddekou.sk. “